Bảng giá dịch vụ website

Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng

Chỉ 199.000đ/tháng

Phí hoàn thiện lần đầu 1.000.000đ
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Phù hợp với nhu cầu giới thiệu thông tin, sản phẩm cơ bản
Đăng ký ngay
Phổ thông
Chỉ 299.000đ/tháng

Chỉ 299.000đ/tháng

Phí hoàn thiện lần đầu 2.000.000đ
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Xây dựng website chuyên nghiệp, thêm hỗ trợ và tính năng thanh toán
Đăng ký ngay
Doanh nghiệp
Chỉ 499.000đ/tháng

Chỉ 499.000đ/tháng

Phí hoàn thiện lần đầu 3.000.000đ
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Thêm tính năng cho SEO, Marketing và hỗ trợ cao cấp
Đăng ký ngay

Chi tiết tính năng các gói Website

Tiết kiệm
0
Quản lý bài viết?
Ngôn ngữ tiếng Việt?
Tag cho bài viết?
Công cụ định dạng cho bài viết?
Xóa tạm bài viết?
Công cụ chỉnh sửa ảnh đơn giản?
Đăng ký
Phổ thông
Chỉ 299.000đ/tháng
Quản lý bài viết?
Ngôn ngữ Tiếng Việt?
Tag cho bài viết?
Công cụ định dạng cho bài viết?
Xóa tạm bài viết?
Công cụ chỉnh sửa ảnh đơn giản?
Đăng ký
Doanh nghiệp
Chỉ 499.000đ/tháng
Quản lý bài viết?
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh?
Tag cho bài viết?
Công cụ định dạng cho bài viết?
Xóa tạm bài viết?
Công cụ chỉnh sửa ảnh đơn giản?
Phân quyền kiểm duyệt bài viết?
Đăng ký
Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng
Kiểm tra 1 từ khóa chuẩn SEO?
Thiết lập các thẻ Meta?
Nhúng các mã GA, Facebook,..?
Đăng ký
Phổ thông
Chỉ 299.000đ/tháng
Kiểm tra 1 từ khóa chuẩn SEO?
Thiết lập các thẻ Meta?
Nhúng các mã GA, Facebook,..?
Đăng ký
Doanh nghiệp
Chỉ 499.000đ/tháng
Kiểm tra toàn bộ từ khóa chuẩn SEO?
Thiết lập các thẻ Meta?
Nhúng các mã GA, Facebook,...?
Hỗ trợ Google Schema?
Xem trước hiển thị Trên Facebook?
Gợi ý Các liên kết nội bộ?
Quản lý Nội dung trùng lặp?
Quản lý chuyển hướng?
Đăng ký
Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng
Quản lý sản phẩm?
Quản lý đơn hàng?
Quản lý khách hàng?
Báo cáo tình hình kinh doanh?
Tạo sản phẩm có thuộc tính?
Đăng ký
Phổ thông
Chỉ 199.000đ/tháng
Quản lý sản phẩm?
Quản lý đơn hàng?
Quản lý khách hàng?
Báo cáo tình hình kinh doanh?
Tạo sản phẩm có thuộc tính?
Kết nối 01 cổng thanh toán?
Đăng ký
Doanh nghiệp
Chỉ 199.000đ/tháng
Quản lý sản phẩm?
Quản lý đơn hàng?
Quản lý khách hàng?
Báo cáo tình hình kinh doanh?
Tạo sản phẩm có thuộc tính?
Kết nối 02 cổng thanh toán?
Quản lý khuyến mãi?
Đăng ký
Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng
20 đơn vị tin nhập liệu lần đầu?
01 banner thiết kế lần đầu?
Hỗ trợ qua Email?
01 lần thay đổi màu sắc, kiểu chữ?
01 lần chỉnh sửa bố cục web?
Đăng ký
Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng
20 đơn vị tin nhập liệu lần đầu?
01 banner thiết kế lần đầu?
Hỗ trợ qua Email?
01 lần thay đổi màu sắc, kiểu chữ?
01 lần chỉnh sửa bố cục web?
Đăng ký
Doanh nghiệp
Chỉ 199.000đ/tháng
100 đơn vị tin nhập liệu lần đầu?
03 banner thiết kế lần đầu?
Hỗ trợ qua Email?
02 lần thay đổi màu sắc, kiểu chữ?
02 lần chỉnh sửa bố cục web?
Đăng ký
Tiết kiệm
Chỉ 199.000đ/tháng
4GB dung lượng?
40GB băng thông?
Hiệu suất máy chủ Phổ thông?
SSL miễn phí?
Sao lưu định kỳ?
Hỗ trợ chống mã độc?
Chức năng phát sinh Kho ứng dụng?
Đăng ký
Phổ thông
Chỉ 199.000đ/tháng
10GB dung lượng?
100GB băng thông?
Hiệu suất máy chủ Phổ thông?
SSL miễn phí?
Sao lưu định kỳ?
Hỗ trợ chống mã độc?
Chức năng phát sinh Kho ứng dụng hoặc Theo yêu cầu?
Đăng ký
Doanh nghiệp
Chỉ 199.000đ/tháng
50GB dung lượng?
500GB băng thông?
Hiệu suất máy chủ Tăng cường?
SSL miễn phí?
Sao lưu định kỳ?
Hỗ trợ chống mã độc?
Chức năng phát sinh Kho ứng dụng hoặc Theo yêu cầu?
Đăng ký

Tất cả các gói đã bao gồm